Skip to main content

talianskeho výrobcu Carlo Gavazzi umožnuje volbu až z 7 funkcií. Je to napríklad oneskorený štart, interval, podržanie pri štarte... Casová základna od 0,1s do 100 hodín. Široký rozsah napájacieho napätia 12 až 240 V AC/DC..
Z multifunkcných casových relé je velmi populárny typ DMB51CM24, ktorý udržujeme skladom pre našich verných zákazníkov za velkoobchodné ceny!

Multifunkcné casové relé , Jun 19 2019 on adsdone.org